Po boku generála

Jméno Jindřicha Skácela není příliš známé, přesto se svým významem řadí do společnosti legionářů, jakými byli Jan Syrový, Rudolf Medek nebo třeba Radola Gajda. Také s nimi se Skácel pravidelně setkával nejen v Rusku, ale i doma, a právě díky osobním kontaktům nabízejí jeho knihy zajímavý pohled do zákulisí československých legií.

Když se musilo hrát s falešnými vousy

Bratři Vosátkové mají v historii Slavie přednostní místo. Nejstarší dva – brankář Karel a obránce Jula – patří ke generaci zakladatelů a průkopníků. Ale velmi dobře byli známi i Tonda, jenž nejprve hrál za reservu a později v prvním mužstvu a Pepa, velký talent slavistické reservy, který padl ve světové válce v roce 1915 u Karpilovky. Vosátkové představovali s počátku minulého století nejtypičtější slavistickou rodinu a byli kuriositou i potud, že jich bylo celkem sedm bratrů. I zbývající tři: Václav, Ladislav a benjamínek Frantík byli horlivými footballisty, byť by již ne tak známými, jako čtyři prve jmenovaní.